Výtvarná dílna + keramika pro dospělé - bude otevřen dle zájmu

Kdy?
Ve čtvrtek 1 x za 14 dní od 19:00 - 20:30

Lektor: Sylva Holáňová, kontakt: 725 080 055

Náplň kurzu:

Výtvarka   dospělí, mládež, rodiče a větší děti
Kurz je určen pro každého, kdo má zájem tvořit a poznávat různé výtvarné techniky a materiály. Lekce jsou zaměřeny na rozvíjení tvůrčích schopností, experimentální tvorbu a hledání vlastního výtvarného projevu. Momentálně se využívá nová keramická pec. Často se pracuje na základě přání kurzistů a každý si tu realizuje svůj sen.

Více o lektorce: