Němčina s rodilým mluvčím

Kdy:
pondělí 18:30 - 20:00

Kurzovné: 1 800Kč
 

Lektorka: Ilon Pavel  777 119 978
 

Náplň kurzu:

 

Německá konverzace s rodilým mluvčím
Náplní kurzu bude především aktivní konverzace s rodilým mluvčím. Cílem je plynně komunikovat k danému tématu za použití vhodné slovní zásoby, správné výslovnosti a gramatiky. Kurz je pojímán interaktivně mezi samotnými studenty a lektorem, důraz je kladen především na konverzaci s příjemnou neformální atmosférou