Dramatický kroužek

Kdy? sudé pondělí 15:30 – 18:30

Kurzovné: 1200 Kč  za pololetí; 180 minut jedna lekce

Lektorka: Petra Vlčková, kontakt: 737 238 306

Náplň kurzu:
V první části jsou herecká cvičení, která se zaměřují na rozvoj představivosti, práci v kolektivu, schopnosti vnímat své spoluhráče, vnímání sebe jako jedince a sebe v kolektivu, rozvoj kreativity v rámci improvizačních cvičení, tvoření krátkých hereckých etud, práce s koncentrací, práce s temporytmem, práce s tělem.

V druhé části budeme pracovat s hereckými etudami, které si děti samy vymyslí. Předvedeme je v rámci závěrečného vystoupení  společně s titulem,  na kterém budeme  pracovat průběžně po celý rok. Výběr hry bude závislý na počtu a věku přihlášených dětí. Dramatický kroužek je vhodný pro děti od 6 let.

Více o lektorce:
Petra Vlčková absolvovala hudebně dramatický obor Konzervatoře v Brně. V současné době studuje Institut tvůrčí fotografie v Opavě.

Od šesti let se věnuje zájmové umělecké činnosti – hudební, taneční a výtvarné výchově. Krátce hostovala v brněnském Divadle Husa na provázku a Hadivadle. V r. 2008 byla obsazena do hlavní ženské role ve filmu Klíček. Je to velice příjemná, mladá a usměvavá mladá dáma s krásným vztahem k dětem. Její lekce jsou velice zábavné a inspirativní.