Dramatický kroužek - pro nenaplněnost kapacity neotevřeno

každé sudé pondělí 15:00 – 17:30

Kurzovné: 1200 Kč  za pololetí

Lektorka: Petra Vlčková, kontakt: 737 238 306

Náplň kurzu:


Dramatický kroužek se v průběhu školního roku bude zaměřovat na herecká cvičení a nácvik divadelního představení, kterým završíme celoroční práci na konci školního roku.

Herecká cvičení probíhají formou her a mají za cíl děti naučit:

rozvoj představivosti

práce v kolektivu

vnímání sebe jako jedince a sebe v kolektivu

rozvoj kreativity v rámci improvizačních cvičení

schopnost vytvořit krátké herecké etudy

práce s koncentrací

práce s temporytmem

práce s tělem

 

Divadelní představení:

Výběr představení bude záležet na počtu a složení přihlášených dětí. 

První pololetí bývá hlavně zaměřeno na herecká cvíčení a druhé pak na nácvik představení. To vše se však bude odvíjet od fungování kolektivu dětí jako takového.

Více o lektorce:
Petra Vlčková absolvovala hudebně dramatický obor Konzervatoře v Brně. V současné době studuje Institut tvůrčí fotografie v Opavě.

Od šesti let se věnuje zájmové umělecké činnosti – hudební, taneční a výtvarné výchově. Krátce hostovala v brněnském Divadle Husa na provázku a Hadivadle. V r. 2008 byla obsazena do hlavní ženské role ve filmu Klíček. Je to velice příjemná, mladá a usměvavá mladá dáma s krásným vztahem k dětem. Její lekce jsou velice zábavné a inspirativní.