Přírodovědný kroužek

Pondělí  16:00-18:30

Cena: 800 Kč/pololetí

 

Lektorkou přírodovědného kroužku bude Mgr. Blanka Dužíková. Výuka bude probíhat částečně v terénu, částečně v prostorách CVČ U Rosničky. Děti si osvojí základy práce s atlasy, s lupou, s pinzetou, založí si herbář, entomologickou krabici, budou se podílet na správě semínkovny, budou odlévat stopy lesních savců. Terénní procházky se budou vztahovat vždy k určitému tématu a s propojením na poznatky z předcházejících cvičení. Cílem kroužku je vzbudit u dětí hlubší zájem o poznávání přírody a vztahů v přírodě, o rozvoj ekologického myšlení (ekologie není jen třídění odpadu) a úcty ke svému okolí.

Více o lektorce:


Mgr. Blanka Dužíková - mladá maminka dvou malých dětí. Vystudovala vysokou školu v oboru biologie a ekologie. Snaží se véíst děti k pozitivnímu vztahu k přírodě, k zodpovědnosti k sobě samým a ke svému okolí, k samostatnosti a logickému myšlení. Ráda vymýšlí hry pro děti, ráda peče dětem dobroty a zkouší nové recepty. Je tolerantní, spravedlivá, zodpovědná. Ovládá základy první pomoci.