Výtvarná dílna 2 + keramika

Kdy?
Pondělí 17:15 – 18:45 děti 9-15 let

Kurzovné:
1000 Kč

Lektor: Sylva Holáňová, kontakt: 725 080 055

Náplň kurzu:
Výtvarka 2  děti  9– 15 let
Výtvarná dílna má za cíl seznámit děti s rozmanitými výtvarnými technikami, materiály, s využitím druhotných surovin a přírodnin při netradičních výtvarných postupech vedoucích k rozvoji ekologického a estetického cítění. Děti se také seznámí s tvorbou vybraných autorů. Začínáme pracovat i s hlínou a využívat novou keramickou pec. Vnikáme i do tajů grafického lisu. V létě lektorka pořádá denní tábory Tvoření pro děvčata, o který je velký zájem

Více o lektorce: