Veškeré informace k připravovaným akcím budou uveřejněny v úvodu a na FB Rosnička Malenovice