ROZVRH KURZŮ šk. rok 2023/2024

kurzovné pro druhé pololetí je splatné do 31. 3. 2024

- příjímame pouze on-line přihlášky 

- platby za kurzy provádějte jen převodem na 

- účet č. 107-6963890277/0100 

- VS 5769645 + jméno dítěte a kurz

- změna rozvrhu je vyhrazena

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

   rozvrh 2019-2020.jpg