ROZVRH KURZŮ šk. rok 2023/2024

 

nové výše kurzovného:

- keramika pro děti: 2 500 kč/pol

- keramika jednotlivé lekce: 250 kč/lekce

- hudební dílničky: 1 500 kč/pol

- angličtina: 4 000 kč/pol

- tanečky: 1 200 kč/pol

 

nové kroužky a kurzy:

- joga pro dospělé: 150 kč/lekce

- pohybovky pro kluky i holky: 1 200 kč/pol

- španělština: 2 800 kč/pol (max 6 osob ve skupině)

- smyslohraní s Kačkou: 250 kč/lekce

 
 

- příjímame pouze on-line přihlášky 

- platby za kurzy provádějte jen převodem na účet č. 107-6963890277/0100,  VS 5769645

- změna rozvrhu je vyhrazena

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

   rozvrh 2019-2020.jpg