Rozvrh

  2. pololetí 2017/2018                                               Tisk rozvrhu 2017/2018

Pondělí  
Čas Kurz Věk Lektor Telefon začátek od Cena/pololetí Místnost
08:00-12:00 Hlídání dětí 2-6 let Blanka Dužíková 724 144 368  11.9. 150 Kč/dopol,
50 kč/ hod
herna
15:30-18:30 Dramatický kroužek (sudé týdny) 7-15 let Petra Vlčková 737 238 306 18.9. 1200Kč horní sál
16:00-17:00 Výtvarná dílna 1 6-9 let Sylva Holáňová 607 903 329 18.9. 1000 Kč herna
17:15-18:45 Výtvarná dílna 2 (keramika) 9-15 let Sylva Holáňová 607 903 329 18.9. 1000 Kč herna
19:00-20:30 Keramika pro dospělé dospělí Sylva Holáňová 607 903 329 1.11. 150Kč/lekci učebna
18:30-20:00 Jóga dospělí Monika Lepková 775 348 567 4.9. 120Kč/lekci horní sál
Úterý  
Čas              Kurz Věk Lektor Telefon začátek od Cena/pololetí Místnost
08:00-12:00 Volná herna děti
- s rodiči
Blanka Dužíková 724 144 368 19.9. 50 Kč/ vstup herna
13:00-14:00 Kytara trampská začátečníci - sudé týdny 7-15 let Vít Šošolík 602 823 826 19.9. 1000Kč učebna
14:00-15:00 Kytara trampská pokročilí - sudé týdny 7-15 let Vít Šošolík 602 823 826 19.9. 1000Kč učebna
15:00-16:00 Kytara trampská dospělí - sudé týdny dospělí Vít Šošolík 602 823 826 19.9. 1000Kč učebna
16:00-18:00 Šití pro děti 6-15 let Sylva Holáňová 607 903 329 26.9. 1000Kč dolní sál
16:00-16:45 Tanečky 1.skupina 4-6 let Jana Ramíková 602 709 145 19.9. 800 Kč horní sál
17:00-17:45 Tanečky 2. skupina 7-10 let Jana Ramíková 602 709 145 19.9. 800 Kč horní sál
16:00-18:30 Volná herna děti s rodiči Blanka Dužíková 724 144 368 19.9. 50Kč/vstup herna
17:00-18:30 Angličtina pro věčné začátečníky dospělí Petra Páleníková 728 253 110 26.9. 1800Kč učebna
18:00-19:30 Španělština dospělí Petra Páleníková 728 253 110 19.9. 1 800Kč učebna
Středa  
Čas Kurz Věk Lektor Telefon začátek od Cena/pololetí Místnost
08:00-12:00 Hlídání dětí 2-6 let Blanka Dužíková 724 144 368 13.9. 150 Kč/dopol,
50 Kč/ hod
herna
15:00-16:30 Španělština pokročilí dospělí Petra Páleníková 728 253 110 20.9. 1800Kč učebna
16:00-19:30 Patchworkové kurzy dospělí Sylva Holaňová 607 903 329 13.9. 350 kč/ lekce, 200Kč pro studenty, důchodce a maminky na MD dolní sál
16:00-18:30 Volná herna 3-15 let Blanka Dužíková 724 144 368 20.9. 50 Kč/vstup herna
16:30-18:00 Angličtina
- pokročilí přípravný kurz FCE  s možností složení Cambridge zkoušky (jazyková úroveň B2)
 
dospělí Petra Páleníková 728 253 110 20.9. 1800 Kč učebna
18:30-20:00 Sebeobrana
-dospělí
dospělí Vojtěch Michna 602 429 605 20.9. 800 Kč horní sál
Čtvrtek  
Čas                 Kurz Věk Lektor Telefon začátek od Cena/pololetí Místnost
08:00-12:00 Hlídání dětí 2-6 let Blanka Dužíková 724 144 368 14.9. 150 Kč/dopol
50 Kč/ hod
herna
10:00-11:30 Angličtina s možností hlídání dětí dospělí Daniela Búryová 608 444 828 21.9. 1600Kč učebna
16:00-17:30 Angličtina
- mírně pokročilí
dospělí Daniela Búryová 608 444 828 14.9. 1800 Kč učebna
16:00 - 17:00 Výtvarka pro předškolní děti 5-7 let Sylva Holáňová 725 080 055 21.9. 1000 kč herna
17:30-19:00 Angličtina
- středně pokročilí
dospělí Daniela Búryová 608 444 828 14.9. 1800 Kč učebna
17:00-18:30 Volná herna 3-15 let Sylva Holáňová 725 080 055 21.9. 50Kč/vstup herna
17:00-18:30 Jóga dospělí Monika Lepková 775 348 567 7.9. 120Kč/lekci horní sál
19:00-20:00 Fyzio cvičení dospělí Monika Žídková 608 239 096 5.10. 100Kč/lekci horní sál
Pátek  
Čas              Kurz Věk Lektor Telefon začátek od Cena/pololetí Místnost
08:00-12:00 Volná herna
 
děti
- s rodiči
Blanka Dužíková 724 144 368 22.9. 50Kč/vstup herna
14:00-15:00 Kytara trampská - začátečníci (sudé týdna) 7-15 let Vít Šošolík 602 823 826 22.9. 1000 Kč učebna
15:00-16:00 Kytara trampská - pokročilí (sudé týdna) 7-15 let Vít Šošolík 602 823 826 22.9. 1000 Kč učebna
16:00-17:00 Kytara trampská - dospělí (sudé týdna) dospělí Vít Šošolík 602 823 826 22.9. 1000Kč učebna