ROZVRH HODIN šk. rok 2021/2022

 
Rozvrh hodin šk.rok 2021/2022 2.pololetí:
 
od novéh školního roku:

- příjímame pouze on-line přihlášky 

- platby za kurzy provádějte jen převodem na účet č. 107-6963890277/0100,  VS 5769645

- platby za kurzy 2.pololetí jsou splatné do 30.4.2022

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

   rozvrh 2019-2020.jpg