ROZVRH HODIN šk. rok 2022/2023

 
Rozvrh hodin šk.rok 2022/2023 2.pololetí:
 

nové výše kurzovného:

- keramika pro děti: 2 000 kč/pol

- keramika jednotlivé lekce: 230 kč/lekce

- kytara: 2 500 kč/pol

- tvořivé dílničky: 1 300 kč/pol

- angličtina: 3 000 kč/pol

 

- příjímame pouze on-line přihlášky 

- platby za kurzy provádějte jen převodem na účet č. 107-6963890277/0100,  VS 5769645

- platby za kurzy 2.pololetí jsou splatné do 31.3.2022

- změna rozvrhu je vyhrazena

 
odkaz:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

   rozvrh 2019-2020.jpg