Přihlášky na kurzy ve školním roce 2023/2024 bude možné posílat od 1. 9. 2023.

KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK KUZRŮ MUSÍ MÍT ZASLANOU PŘIHLÁŠKU NEJPOZDĚJI DO TŘETÍ ABSOLVOVANÉ LEKCE.
 

  Cena kurzovného je uvedena vždy za jedno pololetí:

 

1.pololetí je splatné nejpozději k 30.10.2023

 2. pololetí je splatné nejpozději k 30.3.2024

 

Přijímány budou pouze on-line přihlášky a platba bankovním převodem 

na účet č.  107-6963890277/0100, VS: 5769645.

 

Děkuji za pochopení, Blanka Dužíková.