EVVO programy

Enviromentální programy pro děti z mateřských a základních škol jsou postaveny na myšlence "co naučím děti, naučím i dospělé". 

 
Kdy: pondělí až pátek dopoledne
 
Lektorka: Mgr. Blanka Dužíková, 724144368
 
 
Témata jsou volena podle dočních období a jsou zaměřená nejen na poznávání přírody, ale také tradic a životních hodnot.
 
seznam témat:
 
 
Program je rozdělen na tři části - první je vzdělávací - pomocí obrázků, přírodnin, aj. probíhá samotná výuka s názornou ukázkou
                                                 - druhá je praktická - děti si vyzkoušejí, osahají, očichají vše na vlastní kůži, jdou do terénu
                                                 - třetí je zábavná - děti si zahrají tématickou hru, vyrobí si suvenýr, aj.
a po ukončení programu si děti za odměnu pohrají v herně.
 
 
Lektorka má ke každému programu nachystány vlastní pracovní listy, omalovánky, šablony.
 
Pokud děti z jakéhokoliv důvodu nemohou přijet k nám do centra, může lektorka přijet za dětmi do mateřské školy.
 
 
O lektorce:
Vystudovala Aplikovanou ekologii a Systematickou biologiia a ekologii na Ostravské univerzitě. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky a kurz Základy první pomoci. Je matkou dvou malých školou povinných dětí, vede turistické a vědecké tábory, tvořivý kroužek, vymýšlí dětem hry, diplomy, aj. Děti má za part'áky, za malé dospělé.