Angličtina pro dospělé

 

Kdy:

středa 16.30 -18.00 - středně pokročilí

 

středa 18.00 - 19.30 –  mírně pokročilí

 

kurzovné: 4 000 kč/pololetí

 

 

Lektorka:
Petra Páleníková tel. 728 253 110 

 

Náplň kurzu:
Angličtina pro mírně pokročilé:

Kurz je určen pro ty, kteří se již v minulosti s angličtinou setkali, mnohé zapomněli a rádi by své znalosti oprášili nebo ti, kteří si chtějí své znalosti dál prohloubit. Je vytvořena skupinka pro poklidné tempo, doporučena starší generaci nebo skupinka s normálním tempem. Cílem je zvládnout výslovnost a gramatiku, rozšířit slovní zásobu a naučit se komunikovat v jednoduchých situacích každodenního života (v restauraci, nakupování, cestování apod.). Důraz je kladen především na konverzaci, poslech a porozumění mluvenému slovu. Výuka je vedena dle učebnice English file,Oxford.

 

Angličtina pro středně pokročilé:
Náplní kurzu pro pokročilé je prohlubování dříve nabytých vědomostí. Cílem je plynně komunikovat k danému tématu za použití vhodné slovní zásoby, správné výslovnosti a gramatiky. Kurz je pojímán interaktivně mezi samotnými studenty a lektorem, důraz je kladen především na konverzaci s příjemnou neformální atmosférou..