Angličtina pro dospělé

Kdy:

úterý 17:00 - 18:30 -  mírně pokročilí

středa 16:30 – 18:00 – pokročilí

středa 18:00 – 19:30 – pro věčné začátečníky

čtvrtek 10:00 - 11:30 angličtina s možností hlídání dětí - cena 1 600Kč

čtvrtek 16:00 – 17:30 – mírně pokročilí

čtvrtek 17:30 – 19:00 – středně pokročilí

 

Kurzovné za pololetí
1800 Kč

1600 Kč dopolední kurz

 

 


Lektoři:
Petra Páleníková tel. 728 253 110 - středa

Daniela Búryová tel. 608 444 828 - čtvrtek a úterý dopoledne

 

Náplň kurzu:
Angličtina pro mírně pokročilé:

Kurz je určen pro ty, kteří se již v minulosti s angličtinou setkali, mnohé zapomněli a rádi by své znalosti oprášili nebo ti, kteří si chtějí své znalosti dál prohloubit. Je vytvořena skupinka pro poklidné tempo, doporučena starší generaci nebo skupinka s normálním tempem. Cílem je zvládnout výslovnost a gramatiku, rozšířit slovní zásobu a naučit se komunikovat v jednoduchých situacích každodenního života (v restauraci, nakupování, cestování apod.). Důraz je kladen především na konverzaci, poslech a porozumění mluvenému slovu. Výuka je vedena dle učebnice English file,Oxford.

Angličtina pro pokročilé
Náplní kurzu pro pokročilé je prohlubování dříve nabytých vědomostí. Cílem je plynně komunikovat k danému tématu za použití vhodné slovní zásoby, správné výslovnosti a gramatiky. Kurz je pojímán interaktivně mezi samotnými studenty a lektorem, důraz je kladen především na konverzaci s příjemnou neformální atmosférou..

Angličtina pro věčné začátečníky
Kurz je určen především pro ty, kteří s angličtinou začínají opětovně, potřebují si doplnit gramatiku, výslovnost případně úplné základy. Věční začátečníci jsou velice oblíbený kurz pro ty, kteří se bojí, že nebudou ve skupince pokročilejších stíhat tempo.