Přírodovědný kroužek - nenaplněna kapacita

Kdy: sudé úterý 15:30 - 18:00
 
Cena: 1 500 kč / pololetí
 
Náplň kurzu:
Děti se postupně seznámí s přírodou okolo nás. Během roku si založí herbář a entomologickou krabici. Vyzkouší si založení zemních pastí a malý výzkum vybraného stanoviště. Pomocí binokulární lupy budou sledovat přírodu v detailech a vyzkouší si jednoduché laboratorní pokusy.
 
O lektorce:
Mgr. Blanka Dužíková